• ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
 • σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
 • φορολογική ενημέρωση για κάθε νέο νόμο ή ΠΟΛ
 • φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Φορολογικός Σχεδιασμός

 • έμπειρα στελέχη μας, σας συμβουλεύουν και σας καθοδηγούν, με γνώμονα τις ισχύουσες νομοθετικές φορολογικές διατάξεις, για τη μορφή της εταιρείας που σας συμφέρει να ιδρύσετε, βάσει των προσωπικών σας αναγκών και δυνατοτήτων, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της επιχειρήσεως που θα αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη
 • παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με ζητήματα διεθνών φορολογικών κανονισμών, και επιπροσθέτως συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσώπηση αναφορικά με μια ευρεία ποικιλία πολύπλοκων διεθνών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού φορολογικού σχεδιασμού και της αποφυγής διπλής φορολόγησης. δεδομένης της άρτιας γνώσης και της εμπειρίας μας είμαστε σε θέση να εισηγηθούμε την υλοποίηση αποδοτικών φορολογικών λύσεων οι οποίες βασίζονται σε διεθνείς συνθήκες αποφυγής της διπλής φορολόγησης και διμερείς συμφωνίες
 • στοχεύουμε στην αναγνώριση αποδοτικών φορολογικών δικαιοδοσιών για την διάρθρωση της επιχειρηματικής δράσης των πελατών μας, παράλληλα με την μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης
 • αναλαμβάνουμε την ίδρυση και διαχείριση εταιρειών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εξεύρεση λύσεων σε φορολογικά ζητήματα

Σύσταση εταιρειών με μια στάση

 • Ατομική
 • Ο.Ε.
 • Ε.Ε.
 • Ε.Π.Ε.
 • Α.Ε.
 • Ι.Κ.Ε.
 • Εκτός Ελλάδας

Επιλέξτε τον τύπο της εταιρείας που σας ταιριάζει και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς