Καταξιωμένα ονόματα επιχειρήσεων, με αντικείμενο εργασιών τους, το εμπόριο, την παραγωγή, την μεταποίηση, την παροχή υπηρεσιών, τις κατασκευές, οργανισμοί πιστοποίησης και ιδιώτες, έχουν ήδη εμπιστευθεί τις γνώσεις και την εμπειρία της εταιρείας μας και των συνεργατών μας για την ορθή παρακολούθηση των βιβλίων τους, την άμεση ενημέρωση τους, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη τους, την εκπαίδευση των στελεχών τους, την οργάνωση τους με σύγχρονα και ολοκληρωμένα λογιστικά συστήματα και συστήματα παρακολούθησης και ενημέρωσης των αποτελεσμάτων τους, αλλά και την εξασφάλιση επιδοτήσεων ανάπτυξης.

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία σε μεγάλου μεγέθους οντότητες με κύκλο εργασιών πάνω από 40.000.000 ευρώ, σύνολο ενεργητικού πάνω από 20.000.000 ευρώ, απασχολούμενο προσωπικό πάνω από 250 άτομα, στη διαχείριση πολυάριθμων υποκαταστημάτων και εργοταξίων καθώς και στη διαχείριση φορολογικών ελέγχων.

Για εμάς κάθε πελάτης είναι μοναδικός

με ξεχωριστούς στόχους και επιδιώξεις χωρίς να κάνουμε διακρίσεις ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις

Σας προσφέρουμε

μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας

Η εταιρεία μας μέσω του δικτύου συνεργατών της

έχει τη δυνατότητα να καλύψει την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής