Φορολοταρία: Ολοκληρώθηκε η 1η ετήσια μεγάλη κλήρωση
Αναπροσαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για την επένδυση σε ακίνητη περιουσία για τη χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή