Πτωτικά προς τα επίπεδα των 800 μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης
Ο αιτών προβάλλει ότι η διατήρηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες για το φορολογικό έτος 2020 είναι αντισυνταγματική καθώς παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας
«Η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων αποτελούν κομβικά στοιχεία στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»