• συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
  • μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη
  • σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • μελέτες Βιωσιμότητας
  • μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
  • κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
  • αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων

Σας προσφέρουμε

μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας