Μέσα σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και άρτια οργανωμένο περιβάλλον με γνώμονα την πείρα και την εξειδίκευση μας, εργαζόμαστε σκληρά και σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα, τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας.

 • μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
 • εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών

Μισθοδοσία

 • υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας

Νομικές Υπηρεσίες

 • συστάσεις / ενάρξεις / μεταβολές / συγχωνεύσεις / διακοπές / εκκαθαρίσεις εταιρειών & ατομικών επιχειρήσεων
 • άμεση υποστήριξη (επίλυση πάσης φύσεως απορίας) για κάθε λογιστικό, φορολογικό και νομικό ερώτημα σχετικά με τη σύσταση νέας εταιρίας
 • σύσταση εταιριών εκτός Ελλάδας με εξειδικευμένους συνεργάτες
 • σύνταξη και επιμέλεια καταστατικών και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων
 • σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων
 • υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κλπ., όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 • ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών
 • εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα μέσω δικτύου συνεργατών
 • υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας επενδύσεων

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

 • με δικά μας έμπειρα & εξειδικευμένα στελέχη
 • με επίβλεψη και αναδιοργάνωση του δικού σας λογιστηρίου
 • με εσωτερικούς ελέγχους

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

 • η εταιρεία μας με έμπειρους συνεργάτες στο χώρο της μηχανογράφησης, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της επιχείρησής σας, αναλαμβάνει τη μηχανογράφησή της με τα πιο ευέλικτα και σύγχρονα προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς

Η εξειδίκευσή μας

ανά συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα και κλάδο υπηρεσιών βοηθά ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα πακέτο υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ανεξαρτήτως του μεγέθους και της μορφής της επιχείρησής σας

Σας προσφέρουμε

μια ολοκληρωμένη λύση για την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας

Σύσταση εταιρειών με μια στάση

 • Ατομική
 • Ο.Ε.
 • Ε.Ε.
 • Ε.Π.Ε.
 • Α.Ε.
 • Ι.Κ.Ε.
 • Εκτός Ελλάδας

Επιλέξτε τον τύπο της εταιρείας που σας ταιριάζει και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς