Οι πολίτες ανταποκρίνονται στην καταγραφή φόρων υπερ τρίτων

Μέχρι τώρα έχουν γίνει οι ακόλουθες σχετικές αναφορές ανά τομέα:

  • Ακίνητα (13)
  • Άλλο (40)
  • ΔΕΚΟ (19)
  • Εισιτήρια (6)
  • Ταμεία (54)
  • Χωρίς κατηγορία (9)

Αναμφίβολα κάποια από τα παραδείγματα που καταγγέλλουν οι πολίτες δεν αποτελούν χρεώσεις υπέρ τρίτων, όπως για παράδειγμα η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, κάποιες από τις χρεώσεις που καταγγέλλονται περιλαμβάνονται σε αυτές που καταργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2014 ή σε αυτές που πρόκειται να καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2015 κατ’ εφαρμογήν του νόμου 4254/2014 (εισφορές υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, τα λεγόμενα κληρικόσημα κ.ά.). Υπάρχουν όμως και καταγγελίες οι οποίες αποκαλύπτουν άγνωστες –τουλάχιστον στο ευρύ κοινό– χρεώσεις, χρεώσεις που ταυτόχρονα καταδεικνύουν τη στρεβλή αντίληψη για το περίφημο κοινωνικό κράτος.

Στην κατηγορία των ακινήτων οι πολίτες επικεντρώνονται στο τέλος χαρτοσήμου (που συνεχίζει να επιβάλλεται στις επαγγελματικές μισθώσεις).

Δείτε αναλυτικά όλες τις αναφορές εδώ.