Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Η επιμέτρηση των αποθεμάτων

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014), εκτός των άλλων καινοτόμων σημείων, επιχειρούν και την καθιέρωση νέων όρων και εννοιών στην λογιστική πρακτική, όπως: αναβαλλόμενος φόρος, οντότητα, απομείωση, αρχική αναγνώριση, εύλογη αξία, ανακτήσιμη αξία, επιμέτρηση κ.λπ.

Continue ReadingΕλληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Η επιμέτρηση των αποθεμάτων

Ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας 2015

Από 1η Μαρτίου, θα μπορούν να οι ασφαλισμένοι να ανανεώνουν μέσω ίντερνετ την ασφαλιστική ικανότητα και τα βιβλιάρια ασθενείας.

Continue ReadingΑνανέωση βιβλιαρίων ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας 2015