Ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας 2015

Από 1η Μαρτίου, θα μπορούν να οι ασφαλισμένοι να ανανεώνουν μέσω ίντερνετ την ασφαλιστική ικανότητα και τα βιβλιάρια ασθενείας.

Continue ReadingΑνανέωση βιβλιαρίων ασθενείας και ασφαλιστικής ικανότητας 2015