ΠΟΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ

Εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα παρακάτω καταβαλλόμενα ποσά : ΠΙΝΑΚΑΣ 6 κωδ. 657-658 (ή κωδ. 617-618) ·Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων…

Continue ReadingΠΟΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ