ΠΟΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ

Εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα παρακάτω καταβαλλόμενα ποσά :

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 κωδ. 657-658 (ή κωδ. 617-618)
·Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ.
·Η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης.
·Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών.
·Οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε.
·Oσα επιδόματα και βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αλλά δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων, δίδονται δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας και δεν αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων.

ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ – ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. ΑΝ ΔΗΛΩΘΟΥΝ (ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ) ΘΑ ΔΗΛΩΔΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 κωδ. 657-658 (ή κωδ. 617-618)

·Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών δεν αποτελούν εισόδημα και δεν επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης είναι :

. το διατροφικό επίδομα,
.το επίδομα τυφλότητας,
. το επίδομα τοκετού,
– τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.
Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης (και διατακτικές σίτισης)
Η αποζημίωση για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητος
Το επίδομα αλλοδαπής των Ελλήνων που εργάζονται στην Ε.Ε. και αμείβονται από το Ελληνικό Δημόσιο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 κωδ. 905-906 και ΠΙΝΑΚΑΣ 6 κωδ. 657-658 (ή κωδ. 617-618)
Οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.
Oι ολικώς τυφλοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 κωδ. 661-662

α) Οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί

Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.

β) Οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ τουλάχιστον 12 μήνες (μακροχρόνια άνεργοι από 30/4/2015 έω; 30/4/2016).

Επίσης δεν έχουν, κατά το χρόνο υπολογισμού και επιβολής εισφοράς “πραγματικά εισοδήματα”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι άνεργοι που θα δηλώσουν για το 2015 ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000€ θα μπορούν να εξαιρεθούν από ειδική εισφορά αλληλεγγύης εκ των υστέρων, δηλαδή αφού πρώτα κληθούν να πληρώσουν την εισφορά με το εκκαθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης. Για να απαλλαγεί φέτος ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

18/3/2016