Μετατροπή της TAXSERVE σε Ανώνυμη Εταιρεία και η επέκταση των δραστηριοτήτων της

Το 2020 αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρεία μας σε Ανώνυμη Εταιρεία, με τη συγχώνευση όλων των επιχειρήσεων του ομίλου μας, κάτω από μια εταιρεία με την επωνυμία «TKF ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τους διακριτικούς τίτλους  «TKF ΑΕ» ΚΑΙ  «TAXSERVE AE»

Η νέα εταιρεία θα έχει την εκμετάλλευση των τίτλων:

Οι δραστηριότητες της θα είναι:

  • Η παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.  Η παροχή, διαχείριση και διοίκηση υπηρεσιών γραφείου και υποστήριξη γραμματείας προς ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ιδρύματα και λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα.
  • Οι εισαγωγές, εξαγωγές και η εν γένει λιανική και χονδρική εμπορία εισαγομένων ή εγχωρίων ειδών.
  • Το Εμπόριο ή εκμετάλλευση καινούργιων ή μεταχειρισμένων οχημάτων όλων των κατηγοριών (μηχανοκίνητα, ηλεκτροκίνητα και παρόμοια οχήματα με κινητήρες οποιουδήποτε τύπου).
  • Η κατασκευή, ανακαίνιση, αναστήλωση, συντήρηση και εκμετάλλευση,  ακινήτων, ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων και κάθε άλλη οικοδομική δραστηριότητα και εργασία. Η αγορά ακινήτων προς εκμετάλλευση παντός είδους, ακόμα και με το σύστημα της αντιπαροχής. Η διαχείριση και ενοικίαση ακινήτων καθώς και η ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων, αστικών και αγροτικών ακινήτων. Η ανάληψη και η εκτέλεση κάθε είδους δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών έργων, η συμμετοχή σε παντός είδους διαγωνισμούς Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κάθε άλλου φορέα δημοσίου συμφέροντος.
  • Η Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, από ανεμογεννήτριες, ή από  οποιαδήποτε άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
  • Η Καλλιέργεια, η παραγωγή, το εμπόριο, η αντιπροσωπεία, οι εισαγωγές και εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και παραγώγων τους καθώς και τροφίμων και βιολογικών προϊόντων.
  • Η εκμετάλλευση επισιτιστικών καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης και αιθουσών ψυχαγωγίας  (καφέ, μπαρ, club, εστιατόρια, αίθουσες παιγνιομηχανημάτων, κλπ).